7" Kìm mở phe 4 trong 1 Asaki AK-7020
Mã hàng : ASA-702-476
Giá : 77,000 VNĐ
7" Kìm mở phe Asaki AK-8328
Mã hàng : ASA-832-477
Giá : 58,000 VNĐ
9" Kìm mở phe Asaki AK-8330
Mã hàng : ASA-833-478
Giá : 97,000 VNĐ
13" Kìm mở phe Asaki AK-8331
Mã hàng : ASA-833-479
Giá : 196,000 VNĐ
7" Kìm mở phe cong Asaki AK-8335
Mã hàng : ASA-833-480
Giá : 58,000 VNĐ
9" Kìm mở phe cong Asaki AK-8337
Mã hàng : ASA-833-481
Giá : 97,000 VNĐ
13" Kìm mở phe cong Asaki AK-8338
Mã hàng : ASA-833-482
Giá : 196,000 VNĐ
7" Kìm mở phe thẳng Asaki AK-8342
Mã hàng : ASA-834-483
Giá : 58,000 VNĐ
9" Kìm mở phe thẳng Asaki AK-8344
Mã hàng : ASA-834-484
Giá : 97,000 VNĐ
13" Kìm mở phe thẳng Asaki AK-8345
Mã hàng : ASA-834-485
Giá : 196,000 VNĐ
7" Kìm mở phe cong Asaki AK-8349
Mã hàng : ASA-834-486
Giá : 58,000 VNĐ
9" Kìm mở phe cong Asaki AK-8351
Mã hàng : ASA-835-487
Giá : 97,000 VNĐ
13" Kìm mở phe cong Asaki AK-8352
Mã hàng : ASA-835-488
Giá : 196,000 VNĐ
7" Kìm mở phe trong mũi thẳng Asaki AK-322
Mã hàng : ASA-322-049
Giá : 15 VNĐ
7" Kìm mở phe trong mũi cong Asaki AK-323
Mã hàng : ASA-323-050
Giá : 15 VNĐ
7" Kìm mở phe ngoài mũi thẳng Asaki AK-324
Mã hàng : ASA-324-051
Giá : 15 VNĐ
7" Kìm mở phe ngoài mũi cong Asaki AK-325
Mã hàng : ASA-325-052
Giá : 15 VNĐ
Hỗ trợ trực tuyến
Nhân viên kinh doanh
NV Kinh Doanh
Phone: 028 3536 8888
NV Kinh Doanh
Phone: 028 22 118 118
NV Kinh Doanh
Phone: 028 22 119 119
Chăm sóc khách hàng
NV Kinh Doanh
Mobile: 028 22 119 119
Hotline
Mobile: 0942 119 119
Email: info@alibaba.vn

Quảng cáo

Ads
Ads
Ads
Đang online :53 - Tổng truy cập : 90,535,436